onderwijzend personeel

onderwijzend personeel

Johannes Ludovicus Gerold

.

Hoofdonderwijzer lagere school Neerkant van 01-01-1887 tot 01-01-1906

.

Johannes Ludovicus Gerold

* ’s-Hertogenbosch, 14-10-1860  -  † Uden, 03-06-1939

Op 2 augustus 1882 getrouwd met

Anna Cornelia van Looveren

* Wuestwezel (België), 31-08-1859  -  †Uden, 29-09-1932

.

Johannes Ludovicus Gerold was van 1 januari 1887 tot 1 januari 1906 het eerste hoofd van de openbare eenmansschool in Neerkant.  Voordat meester Gerold naar Neerkant kwam, stond hij in Oudenbosch voor de klas. Hij heeft zich in zijn Neerkantse tijd zeer verdienstelijk gemaakt. Niet alleen voor het lager onderwijs, maar ook verzorgde hij landbouwcursussen en stimuleerde hij nieuwe landbouwmethoden in Neerkant en naaste omgeving. In 1906 zette hij zijn onderwijzersloopbaan voort in Uden waar hij hoofd van de ULO-school werd. Zijn beide dochters werden ook onderwijzeres en traden in het klooster: Maria *Oudenbosch, 14-05-1883  - †Boxtel, 09-09-1963 bij de Urselinen in Boxtel en Johanna *Oudenbosch, 16-10-1884  - †Baexem, 02-05-1966  bij de Dienaressen van de H. Geest in Baexem. Zijn zoon Ludovicus *Oudenbosch, 17-02-1886 †Uden, 09-09-1918 bleef ongehuwd.  Johannes *Neerkant, 02-12-1887  - †Oss, 13-05-1962, de enigste die huwde en kinderen kreeg, is ook hoofdonderwijzer geworden. De jongste zoon Antoon *Neerkant, 13-10-1889  -  †Oosterhout, 13-06-1964 koos  ook voor een geestelijk ambt, aanvankelijk als wereldheer en kapelaan te Drunen, later trad hij in bij de Benedictijnen te Oosterhout.

.

Meester Gerold werd in Neerkant (1906) opgevolgd door Hermanus (Herman) Hubertus Roemen (1865-1950)

Anna Cornelia van Looveren

Hermanus Johannes Hubertus Roemen

.

Hoofdonderwijzer lagere school Neerkant van 01-01-1906 tot 31-12-1930

.

Hermanus (Herman) Johannes Hubertus Roemen

* Maasniel, 23-12-1865  -  † Deurne, 06-10-1950

Op 31 januari 1900 gehuwd met

Peternella Theodora Maria van Brunschot

*Nuenen, 19-05- 1862  -  †Neerkant 06-09-1927

.

Voordat Herman Roemen naar Neerkant kwam stond hij voor de klas in Herten, Vlijmen en Lithoijen. Hij huwde op 31 januari 1900 te Nuenen met Peternella Theodora Maria van Brunschot. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren Henricus Cornelis Wilhelmus (*Lithoijen 14-01-1902 - †Maastricht 21-11-1991) en Francina Ludovica Cornelia (*Lithoijen 14-09-1904  - †Aarle-Rixtel 14-04-1992). Zijn vrouw Theodora zat ook in het onderwijs en gaf in Neerkant ook les tot 1923. Nadat moeder Theodora om gezondheidsredenen stopte als onderwijzeres, nam dochter Francina het van haar moeder over. In februari 1906 werd de coöperatieve Boerenleenbank opgericht en werd Herman Roemen benoemd tot kassier. Tevens was hij ook dirigent van het R.K. Kerkkoor van Neerkant. In 1915 nam hij het initiatief tot de oprichting van tuinbouwvereniging Neerkant en werd hij de eerste voorzitter. Na zijn pensionering eind 1930 ging hij in Deurne wonen.

 .

Meester Roemen werd in Neerkant (1930) opgevolgd door Jan Linden  (1903-1981)

Peternella Theodora Maria van Brunschot

Johannus (Jan) Franciscus Linden

.

Hoofdonderwijzer lagere school Neerkant van 01-01-1931 tot 01-01-1947

.

Johannes (Jan) Franciscus Linden

*Asten, 10-12-1903  -  † Geldrop, 05-02-1981

Op 22 april 1930 gehuwd met

 Germaine Marie Pharailde Remery

*Koewacht, 06-06-1904  -  †Someren, 01-02-2000

.

Johannes Franciscus Linden was vanaf 9 september 1929 onderwijzer in Neerkant. Op 1 januari 1931werd hij tot hoofdonderwijzer benoemd. Op 22 april 1930 trouwde hij met Germaine Marie Pharailde Remery.  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Gerardus (Gerard) Johannes Emma *Neerkant,  04-02-1931 - †Amsterdam, 11-06-2010,  Marie (Marij) Catharina Germaine Andrée *Neerkant, 11-04-1934 en Jozef (Jos) Antoon Helène *Neerkant, 19-03-1942.

Jan Linden was voorzitter van de Tuinbouwvereniging en adviseur van agrarische instellingen. Hij was dirigent van het R.K. Kerkkoor en verzorgde in Neerkant en Helenaveen jarenlang avondcursussen op agrarisch gebied, zoals landbouw, tuinbouw, pluimveeteelt en bijenteelt. Per 01-01-1947 werd hij benoemd tot hoofd van de Land- en Tuinbouwschool te Someren.

.

Meester Linden werd in Neerkant (1947) opgevolgd door Lambertus (Bertus) Johannes Dirkx (1909-1981)

Lambertus (Bertus) Johannes Dirkx

.

Hoofdonderwijzer lagere school Neerkant van 16-06-1947 tot 01-05-1952

.

Lambertus Johannes  (Bertus) Dirkx

*Etten-Leur, 05-02-1909 - †Roermond, 07-07-1981

Op 5 augustus 1936 getrouwd met:

Bertha (Bertje) Vriens

*Princenhage, 09-11-1912 - †Roermond, 18-08-2000

.

Lambertus Johannes Dirckx was voor zijn komst naar Neerkant onderwijzer in Sint Willebrord. Op 16 juni 1947 werd hij tot hoofdonderwijzer benoemd in Neerkant. Op 5 augustus 1936 trouwde hij met Bertha Vriens. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren:

Jan, Johannes, Lambertus, Cornelis, Marie  *Princenhage, 11-07-1937 - †Roermond, 21-06-2018  

Ineke, Catharina, Wilhelmina, Bertha, Maria  *Princenhage, 02-08-1939

Kees, Cornelis, Lambertus, Johannes, Marie  *Breda, 04-09-1942 - †Roermond, 26-06-2004

Helma, Wilhelmina, Bertha, Catharina, Maria  *Breda, 07-02-1944

Mariska, Maria Henrika, Johanna, Bertha  *Neerkant, 25-05-1948  

Bart, Johannes, Cornelius, Lambertus, Marie  *Neerkant, 14-02-1950

.

Bertus Dirkx vervulde verscheidene bestuursfuncties binnen het plaatselijke verenigingsleven.  Hij verzorgde in Neerkant en omgeving cursussen op agrarisch gebied, zoals landbouw, tuinbouw, pluimveeteelt en bijenteelt. Per 01-05-1952 werd hij benoemd tot hoofd van de Sint-Aloysiusschool in Roermond.

Meester Dirkx werd in Neerkant (1952) opgevolgd door Petrus Martinus Franciscus (Piet) van Nunen (1919-1990)

NHE - 01.471

.

Schoolmeesters lagere school Neerkant 1940

.

vlnr:

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

meester Louis Hornman *Tilburg, 25-01-1917 (benoemd 15 -05-1940)

meester Jan Linden *Asten, 10-12-1903  -  † Geldrop, 05-02-1981
(benoemd als onderwijzer 01-09-1929; hoofd der school van 01-01-1931 tot 1947)

meester Gijsbertus Johannes Leonardus  van der Heijden
*12-04-1911  (benoemd 01-01-1940 tot 18-01-1942)

NHE - 01.472

.

Schoolmeesters lagere school Neerkant 1946

.

vlnr:

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

meester Louis Hornman *Tilburg, 15-01-1917 (benoemd 15 -05-1940)

meester Jan Linden *Asten, 10-12-1903  -  † Geldrop, 05-02-1981
(benoemd als onderwijzer 01-09-1929; hoofd der school op 01-01-1931 tot 1947)

meester Piet van Nunen *Liessel, 12-07-1919  -  †Eindhoven, 26-02-1992
(onderwijzer Neerkant van 01-01-1944 tot 1949;
van 1949 tot 1952 hoofd van de Kardinaal Mindszentyschool in Asten-Heusden;
benoemd als hoofd der school in Neerkant van 1952 tot 1960)

NHE - 03.559

.

Schoolmeesters lagere school Neerkant 

.

vlnr:

meester Louis Hornman *Tilburg, 15-01-1917
(benoemd 15 -05-1940)

meester Bertus Dirkx *Etten-Leur, 05-02-1909 - †Roermond, 07-07-1981
(m.i.v. 01-02-1947 hoofd der school)

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

meester Piet van Nunen *Liessel, 12-07-1919  -  †Eindhoven, 26-02-1992
(onderwijzer Neerkant van 1944 tot 1949;
van 1949 tot 1952 hoofd van de Kardinaal Mindszentyschool in Asten-Heusden;
benoemd als hoofd der school in Neerkant van 1952 tot 1960)

NHE - 03.459

.

Schoolmeesters lagere school Neerkant 

.

vlnr:

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens *Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977
(benoemd 01-01-1928)

meester ...

meester Krol

meester Piet van Nunen *Liessel, 12-07-1919  -  †Eindhoven, 26-02-1992
(onderwijzer Neerkant van 1944 tot 1949;
van 1949 tot 1952 hoofd van de Kardinaal Mindszentyschool in Asten-Heusden;
benoemd als hoofd der school in Neerkant van 1952 tot 1960)

NHE - 00,947

.

Schoolmeesters lagere school Neerkant 

.

vlnr:

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

meester Lambertus Johannes (BertusDirkx
*Etten-Leur, 05-02-1909 - †Roermond, 07-07-1981
(m.i.v. 15-05-1947 hoofd der school)

meester Jan Tijssen *Neerkant, 27-11-1926  -  †Deurne, 11-03-2002

meester Louis Hornman *Tilburg, 15-01-1917 (benoemd 15 -05-1940)

NHE - 03.568

.

Schoolmeesters lagere school Neerkant 

.

vlnr:

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

meester Borchert

meester Lambertus Johannes (BertusDirkx
*Etten-Leur, 05-02-1909 - †Roermond, 07-07-1981
(m.i.v. 15-05-1947 hoofd der school)

meester Jan Tijssen *Neerkant, 1926  -  †Deurne, 2002

NHE - 03.569

.

Leerkrachten lagere school Neerkant 

.

vlnr:

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

juffrouw Kierkels

meester Jan Tijssen *Neerkant, 27-11-1926  -  †Deurne, 11-03-2002

meester Piet van Nunen *Liessel, 12-07-1919  -  †Eindhoven, 26-02-1992
(onderwijzer Neerkant van 1944 tot 1949;
van 1949 tot 1952 hoofd van de Kardinaal Mindszentyschool in Asten-Heusden;
benoemd als hoofd der school in Neerkant van 1952 tot 1960)

NHE - 03.464

.

Schoolmeesters lagere jongensschool Neerkant 

.

vlnr:

meester Cornelis Hubertus Hendrickx
*Swalmen, 20-05-1901  -  †Boxmeer, 06-08-1982

meester Jacques Kessels

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

meester Piet van Nunen *Liessel, 12-07-1919  -  †Eindhoven, 26-02-1992
(onderwijzer Neerkant van 1944 tot 1949;
van 1949 tot 1952 hoofd van de Kardinaal Mindszentyschool in Asten-Heusden;
benoemd als hoofd der school in 1952 in Neerkant van tot 1960)

NHE - 03.971 [1933]

.

Zusters en juf lagere meisjesschool Neerkant  1933   

.

vlnr:

zuster Theodora

zuster Blandina

zuster Theodorika

zuster …. (handwerk-kleuterzuster)

.

juf Nelly Wilschut-Janssen

.

NHE - 02.644

.

Zusters en juffen lagere meisjesschool Neerkant  1953   

.

vlnr:

.

zuster Galena den Brok

juffrouw Rijken

zuster Innocentia Cras

juffrouw Veldmans

zuster Eleutheria van der Aa

juffrouw Sliepen

zuster Theodorica Kersten

NHE - 04.194

.

 juffen lagere meisjesschool Neerkant  

.

 vlnr:

juf Hendrika Petronella (Riek) Wiegers
*Bladel, 07-09-1928  -  †Deurne, 29-06-2018

juf Marie-Helène Sliepen
*Echt, 15-10-1909  -  †Brunssum, 31-05-1998

juf Gerarda Franciena Maria Gielen (uit Meijel)
*St. Michielsgestel, 31-05-1910  -  †Deurne, 04-05-198

NHE - 00.057

.

Zusters en juffen lagere meisjesschool Neerkant    

.

Zusters Franciscanessen en leerkrachten meisjesschool voor de Lourdesgrot in de kloostertuin in Neerkant

links:  

zuster Trudo  Antonia Cornelia Smits
(van 14-09-1946 tot 24-08-1951 onderwijzeres LO)

zittend:

hoofd meisjesschool zuster Mariana Henrica Antonia Maria Eijsbouts
*Asten, 10-12-1894  -  †Veghel, 30-03-1955
(van 03-09-1938 tot 30-08-1950 onderwijzeres LO/hoofd van de meisjesschool)

drie juffen vlnr:

juf Marie-Helène Sliepen
*Echt, 15-10-1909  -  †Brunssum, 31-05-1998
juf Hendrika Petronella (Riek) Wiegers
*Bladel, 07-09-1928  -  †Deurne, 29-06-2018
juf Gerarda Franciena Maria Gielen uit Meijel
*St. Michielsgestel, 31-05-1910  -  †Deurne, 04-05-1983

NHE - 01.470

.

Zuster en juffen lagere meisjesschool Neerkant

.

vlnr: 

juf  Engelina (Lien) van Woezik-Geris
*Neerkant, 08-02-1911  -  †21-06-1973

juf  Catharina Maria Gertruda (Toos) Pijpers
*Helden, 27-06-1943 (benoemd 01-09-1962)

zuster Marie Agnes (H.M. de Groot) *Westwoud, 03-05-1907
Hoofd van 1959 tot 1967

juf Francisca Rodts-Coppus
*21-12-1907

NHE - 03.567

.

Schoolmeesters lagere jongensschool Neerkant 1960

.

vlnr:

mevr. Mia Bukkens-Verhoeven

meester Jacques Kessels

meester Rien Buckens
*Oud en Nieuw Gastel, 21-06-1928  - †Oisterwijk, 02-11-2013
(hoofd der school van 01-01-1960 tot 01-05-1966)

meester Jacobus Antonius  (Jacques) Beurskens
*Meijel, 04-06-1907  - †Roermond, 28-11-1977 (benoemd 01-01-1928)

meester Cornelis Hubertus Hendrickx
*Swalmen, 20-05-1901  -  †Boxmeer, 06-08-1982

NHE - 03.576

.

Schoolteam lagere jongensschool Neerkant  1966

.

vlnr:

.

Cornelis Hubertus (BèrHendrickx
*Swalmen, 20-05-1901  -  †Boxmeer, 06-08-1982

José Grubben

Leny de Krom

Jo Rademakers
*Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020

Jan Graat
*Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988

NHE - 04.124

.

Zuster en juffen lagere meisjesschool Neerkant  ca. 1966

.

gehurkt vlnr: 

juf Charlotte Rooijakkers

juf Wies Fransen

.

staand vlnr: 

zuster Marie Agnes (H.M. de Groot)
*Westwoud, 03-05-1907) Hoofd van 1959 tot 1967

juf  Engelina (Lien) van Woezik-Geris
*Neerkant, 08-02-1911  -  †21-06-1973

juf  Catharina Maria Gertruda (Toos) Pijpers
*Helden, 27-06-1943 (benoemd 01-09-1962)

NHE - 03.579

.

Juf en zusters bewaarschool/kleuterschool Neerkant 1967

.

vlnr:

juf Loes Gielen

zuster Virginia Hendriks (Elisabeth Hendriks 1907-2002) kleuterleidster van 1966-1968

zuster Fernando (W.O.C. Coonen *Roermond, 21-10-1910) Hoofd van 1955 tot 1969

NHE - 03.969

.

Zuster  en juffen bewaarschool/kleuterschool Neerkant 

.

vlnr:

zuster Fernando  (W.O.C. Coonen *Roermond, 21-10-1910) Hoofd van 1955 tot 1969

juf Leentje Sonnemans

juf Pieta Knapen

NHE - 01.464

.

Schoolteam lagere school (gemengd) Neerkant  1967-1968  

.

zittend voor vlnr:

Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988
Frits Wijnen
Nic Brummans

zittend midden vlnr:

zuster Gaudence
Engelina (Lien) van Woezik-Geris *Neerkant, 08-02-1911  -  †21-06-1973
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020   (schoolhoofd)

staand vlnr:

Charlotte van Beek-Rooijakkers
José Grubben
Toos Quicken-Pijpers
Ben Smets 

NHE - 01.465

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1969

.

zittend vlnr:

Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988
Els Dortmans
Nic Brummans

.

staand vlnr:

zuster Gaudence
Engelina (Lien) van Woezik-Geris *Neerkant, 08-02-1911  -  †21-06-1973
José Grubben
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020   (schoolhoofd)
Frits Wijnen
Ben Smets

NHE - 01.467

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1970

.

1e rij vlnr:

José Grubben
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020   (schoolhoofd)
Els Dortmans
Nic BrummansBen Smets
Frits Wijnen

2e rij vlnr:

zuster Gaudence
Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988
Engelina (Lien) van Woezik-Geris *Neerkant, 08-02-1911  -  †21-06-1973

NHE - 03.873

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1970-1971

gehurkt vlnr:.

Jan Graat
José Grubben

staand vlnr:

Lien van Woezik-Geris
Nes Beijers-Martens (interieurverzorgster)
Tijs Rutten     -     Nic Brummans
Petra Buitenweg
Tiny Martens-Geven (interieurverzorgster)
Ben Smets
Frits WijnenElly van der Burgt      -    Jo Rademakers
Jeannie Bastings

NHE - 01.466

.

Schoolteam lagere school Neerkant 1971-1972

zittend:

Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988

juffen vlnr:

Elly van der Burgt
Silvy Vossen
José Grubben
Engelina (Lien) van Woezik-Geris *Neerkant, 08-02-1911  -  †21-06-1973

meesters  vlnr:

Tijs Rutten
Nic Brummans
Ben Smets
Frits Wijnen
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020

(op de achtergrond: metselaar Toon Goorts)

NHE - 03.466

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1973

.

vlnr:

Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988
Silvy Vossen
...
Peter Berkvens
Nic Brummans
Ben Smets
Frits Wijnen
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020
Elly van der Burgt
Serf Bertjens

NHE - 03.874

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1973-1974

.

vlnr:

Elly van der Burgt
Ben Smets
Frits Wijnen
Serf  Bertjens
Silvy Vossen
Jan Graat
Peter Berkvens
Jac van Leuken
Nic Brummans

NHE - 03.875

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1974-1975

gehurkt vlnr:

Nic Brummans
Jac van Leuken
Peter Geraerts
Jan Graat
Ben Smets

staand vlnr:

Frits Wijnen
Serf Bertjens
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Elly van der Burgt
Jo Rademakers
Silvy Vossen

NHE - 03.876

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1975-1976

.

gehurkt vlnr:

Serf Bertjens
Jac van Leuken
Jan Graat

.

staand vlnr:

Frits Wijnen
Peter Geraerts
Jo Rademakers
Riet Pampuch
Nic Brummans
Ben Smets

NHE - 03.877

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1976-1977

.

vlnr:

Jo Rademakers
Ben Smets
Frits Wijnen
Peter Geraerts
Riet Pampuch
Nic Brummans
Serf Bertjens
Jan Graat
Jac van Leuken

NHE - 03.878

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1977-1978

liggend:

Riet Pampuch

1e rij gehurkt/zitten vlnr: :

Nic Brummans
Jo Rademakers
Ben Smets
Jan Graat
Jacqueline van Gerwen

2e rij zittend vlnr:

Serf Bertjens
Frits Wijnen
Jac van Leuken
Peter Geraerts

NHE - 03.879

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1978-1979

1e rij vlnr:

Ben Smets
Jan Graat

2e rij vlnr:

Riet Pampuch
Jeannie Bastings
Jo Rademakers
Nic Brummans

 

3e rij vlnr:

Frits Wijnen
Serf Bertjens
Jac van Leuken
Peter Geraerts

NHE - 03.573

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1980

gehurkt vlnr:


Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988
…,
Serf Bertjens

staand vlnr:

Peter Geraerts
Ben Smets
...
Jac van Leuken
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020
Riet Pampuch
Nic Brummans
Frits Wijnen

NHE - 03.574

.

Schoolteam lagere school Neerkant 1981

1e rij vlnr:

Riet Pampuch
Theo Berkers (conciërge)
Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988
Jan Jagers

staand vlnr:

Nic Brummans
Serf Bertjens
Frits Wijnen
Jac van Leuken
Ben Smets
Peter Geraerts
Franklin de Koning (schoolcatecheet)
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020

NHE - 03.510

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1981-1982

zittend vlnr:

Ben Smets
Peter Geraerts
Jac van Leuken
Theo Berkers (conciërge)
Jan Graat *Gemert, 18-10-1933  -  †Neerkant, 20-01-1988
Jac van de Munckhof
Serf Bertjens

staand vlnr:

Riet Pampuch
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020
Nic Brummans
Frits Wijnen

NHE - 03.880

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1982-1983

zittend vlnr:

Nico Anker
Jan Graat

Frits Wijnen
Theo Berkers (conciërge)

staand vlnr:

Nic Brummans
Peter Geraerts
Jo Rademakers
Jac van Leuken
Ben Smets

NHE - 03.881

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1983-1984

gehurkt vlnr:

Jan Graat
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Serf  Bertjens

 

staand vlnr:

Nic Brummans
Jac van Leuken
Ben Smets
Jo Rademakers
Theo Berkers (conciërge)
Frits Wijnen

NHE - 03.882

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1984-1985

zittend vlnr:

Nic Brummans
Jan Graat
Serf Bertjens
Frits Wijnen

 

staand vlnr:

Ben Smets
Jac van Leuken
Jo Rademakers
Diny van de Berkmortel-van Rixtel

NHE - 03.883

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1985-1986

1e rij vlnr:

Nic Brummans

Lily Martens
Diny van de Berkmortel-van Rixtel

Jo Rademakers

.

2e rij vlnr:

Jac van Leuken
Jan Graat
Serf Bertjens
Theo Berkers (conciërge)

 3e rij vlnr:

Ben Smets
Frits Wijnen

NHE - 03.884 [1986-1987]

.

Schoolteam lagere school Neerkant  1986-1987

.

gehurkt  vlnr:

Serf Bertjens
Frits Wijnen
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020

.

staand vlnr:

Nic Brummans
Jac van Leuken
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Ton Verstappen
Lily van der Elsen-Martens
Theo Berkers (conciërge)
Hanne Bockholts

NHE 03.463

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1987-1988

.

gehurkt vlnr:

Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Lily Martens
Hanne Bockholts

staand vlnr: 

Theo Berkers (conciërge)
Peter Stuylen (Schoolbegeleider OCGH)
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020
Jac van Leuken
Ben Smets
Serf Bertjens
Nic Brummans
Frits Wijnen

NHE - 03.462

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1988-1989

.

vlnr:

Ben Smets
Jac van Leuken
Agnes Hoeymakers
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Ger Rademakers
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020
Nic Brummans
Thea Verberne
Serf Bertjens
Frits Wijnen

NHE - 04.075 [1989-1990]

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1989-1990

.

1e rij vlnr:

Nic Brummans
Hanne Bockholts
Ben Smets
Serf Bertjens
Frits Wijnen

2e rij vlnr:

Jac van Leuken
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Thea van Neerven
Peter Geraerts

afwezig:

Jo Rademakers (directeur)

NHE - 03.460

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1992-1993

.

gehurkt vlnr:

Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Nic Brummans

.

staand vlnr: 

Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020
Jac van Leuken
Serf Bertjens
Frits Wijnen
Arna Winkelmolen
Thea Verberne
Ben Smets

NHE - 03.461

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1993-1994

.

gehurkt vlnr:

Arna Winkelmolen
Thea Verberne
Frits Wijnen

.

staand vlnr: 

Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Jo Rademakers *Beek, 29-04-1933  -  †Bakel, 05-01-2020
Serf Bertjens
Ben Smets
Nic Brummans
Jac van Leuken

NHE - 03.886

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1994-1995

.

gehurkt vlnr:

Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Ben Smets
Serf Bertjens
Arna Winkelmolen

 

staand vlnr:

Nic Brummans
Jac van Leuken
Agnes Hoeymakers
Thea Verberne-van Neerven
Peter Geraerts
Frits Wijnen

NHE - 03.887

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1995-1996

.

gehurkt vlnr:

Agnes Hoeymakers
Frits Wijnen

staand vlnr:

Thea Verberne-van Neerven
Peter Geraerts
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Nic Brummans
Jac van Leuken
Arna Winkelmolen
Ben Smets
Serf Bertjens

Serf Brentjens

NHE - 03.888

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1996-1997

.

gehurkt vlnr:

Thea Verberne-van Neerven
Judith van Baars

 

staand vlnr:

Ger Rademakers-van Exel
Ben Smets
Jac van Leuken
Nic Brummans
Agnes Hoeymakers
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Arna Winkelmolen
Frits Wijnen

NHE - 04.141

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1997-1998

.

zittend vlnr:

Thea Verberne-van Neerven
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Ger Rademakers-van Exel

.

staand vlnr:

Arna van Rijt-Winkelmolen
Dorthe Theelen (invalster voor Serf Bertjens)
Jac van Leuken
Ben Smets (waarnemend directeur)
Nic Brummans
Frits Wijnen

NHE - 04.157

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1998-1999

.

gehurkt vlnr:

Thea Verberne-van Neerven
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Arna van Rijt-Winkelmolen

.

staand vlnr:

Frits Wijnen
Serf Bertjens
Ger Rademakers -van Exel
Ryonne Veens
Nic Brummans
Jac van Leuken
Ben Smets

NHE - 04.166 [team schooljaar1999-2000]

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  1999-2000

gehurkt vlnr:

Rian van de Berg-Remmen
Arna van Rijt-Winkelmolen
Jac van Leuken (zittend op muurtje)
Serf Bertjens

staand vlnr:

Ger Rademakers-van Exel
Frits Wijnen
Ben Smets
Jolanda Verrijt
Ryonne Veens-van Deursen
Diny van de Berkmortel-van Rixtel
Heleen Groeneweg
Thea Verberne-van Neerven

NHE - 04.178 [team schooljaar 2000-2001]

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  2000-2001

zittend vlnr:

Wiljan Schreurs-Lenders
Thea Verberne-van Neerven
Matine Koolen

.

staand vlnr:

Serf Bertjens
Ger Rademakers-van Exel
Jolanda Verrijt
Ben Smets
Bas Schrama
Ryonne Veens-van Deursen
Frits Wijnen
Jac van Leuken

NHE - 04.189 [team schooljaar 2001-2002]

.

Team Basisschool 'St. Willibrordus' Neerkant  2000-2001

.

gehurkt vlnr: 

Tiny Knippenberg
Thea Verberne-van Neerven

 

staand vlnr: 

Serf Bertjens
Ben Smets
Maria Aarts
Jac van Leuken
Birgitte Niessen
Mariëlle van der Kruijs
Jolanda Verrijt
Heleen Groeneweg
Rick van de Meer (vervanger)
Wiljan Schreurs-Lenders

 

afwezig: 

Martine Koolen
Arna van Rijt-Winkelmolen
Frits Wijnen