scholen

scholen

NHE - 01.395

.

kleuterschool 't Engelenhofke - Neerkant

.

NHE - 00.454

.

kleuterschool 't Engelenhofke - Neerkant

.

NHE - 02.658 kleuterschool

NHE - 02.658

.

kleuterschool 't Engelenhofke - Neerkant

.

NHE - 02.771

.

kleuterschool 't Engelenhofke - Neerkant

.

NHE - 02.659 speelplaats

NHE - 02.659

.

.speelplaats met zandbak - kleuterschool 't Engelenhofke

NHE V- 02.879

.

kleuterschool 't Engelenhofke

en

Wit-Gele-Kruisgebouw

NHE - 02.480 jongensschool

NHE - 02.480

 

jongensschool Neerkant

'Op 1 januari 1887 werd de eerste Neerkantse school in gebruik genomen, waarmee de dagelijkse voetreis van de schoolkinderen naar Liessel en Meijel (en terug) tot het verleden zou hebben behoord, ware het niet dat 's morgens vroeg dezelfde afstanden door hen moesten worden afgelegd om in Liessel en Meijel de catechismuslessen te kunnen volgen. Johannes Ludovicus Gerold, op 14 oktober 1860 in Den Bosch geboren, werd hoofd van de openbare eenmansschool.' 

(uit:  Honderd jaar Neerkant - Gerard Engels) 

 

In 1904 werd de school uitgebreid naar 3 lokalen.  

De school werd in 1971 afgebroken.

NHE - 03.203

 

 

jongensschool 'St. Willibrordus' met links hoofdonderwijzerswoning

 

NHE - 01.495

.

.

zijaanzicht jongensschool 'St. Willibrordus' (gezien vanaf de Moostenstraat)

NHE - 02.525 meisjesschool Neerkant

NHE - 02.525

 

meisjesschool Neerkant

NHE - 03.436

 

gang meisjesschool 

NHE - 03.437

 

sloop meisjesschool 

klooster en heilig hart-beeld

NHE - 01.398

 

1921

kruising Dorpsstraat - St. Vincentiusstraat Neerkant

H.Hartbeeld en rechts het klooster met de meisjesschool

NHE - 04.591

 

Kardinaal Mindszentyschool - Willemsveen (Asten-Heusden)

Willemsveen was een gepland ontginningdorp tussen Heusden en Neerkant.
In 1949 werd de Kardinaal Mindszentyschool geopend. De plannen om een kerk te bouwen zijn nooit tot uitvoering gebracht.

Na de oorlog nam de levensvatbaarheid van Willemsveen hard af. De voornaamste reden was de stopzetting van de Peelontginning, waardoor er minder arbeiderskrachten in de regio nodig waren. De andere reden was de algemene trend van schaalvergroting: omdat de bevolking mobieler werd en meer behoefte aan voorzieningen had, bestond er minder behoefte aan kleine lokale kernen. Ten slotte was voor de Tweede Wereldoorlog de weg tussen Heusden en Meijel een van de belangrijkste noord-zuidverbindingen naar Limburg, die voor veel horeca zorgden. Met de komst van de A2 is deze functie komen te vervallen. Vanwege de afnemende leerlingenaantallen is de school in 1982 gesloten en nadien gesloopt.

Piet van Nunen en Jac. Kessels waren achtereenvolgens hoofdonderwijzer van de Mindszentyschool.