FotoGezin van Nol Beijers met aanhang n.a.v. 25 jarig huwelijksfeest in 1979

Winter

Gezizn Beijers in 1979 ter eren van 25 jarig huwelijks feest

Hier wordt een foto getoond van het gezin Beijers in 1979 ter ere van het 25 jarig huwelijk van Nol en ??. Op de foto zijn de volgende personen te zien, van links naar rechts op de eerste rij enznu de toets