Wilhelmina van der Zanden 1905-1966

Wilhelmina van der Zanden 1905-1966
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Martinio. Zuster Huishoudelijk werk 1951-1963