Wilhelmina van den Heuvel 1879-1953

Wilhelmina van den Heuvel 1879-1953
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Egidia Overste 1917-1920