Wilhelmina Octavia Christine Coonen 1910-1990

Wilhelmina Octavia Christine Coonen 1910-1990
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Fernando Hoofd Kleuterschool 1955-1969