Wilhelmina Langenhuizen 1907-1966

Wilhelmina Langenhuizen 1907-1966
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Servatia woonde in Neerkant 1917-1923