Wilhelmina Henrica Wolters (zuster Felicité 1900-1984

Wilhelmina Henrica Wolters  1900-1984
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Felicité woonde  in Neerkant van 1965 tot 1970
Ze was dirigente van het R.K. Dameskoor en van Seniorenkoor "De Oude Weelde"