Wilhelmina Brouwers 1885-1981

Wilhelmina Brouwers 1885-1981
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Adelina. Zuster Huishoudelijk werk 1920-1921