Toos van Lier 1938-2015

Toos van Lier 1938-2015
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Eleutheria