Sophia Petronella Bol 1895-1984

Sophia Petronella Bol 1895-1984
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Rosalia pension 1949-1954