Petronella Konings 1895-1958

Petronella Konings 1895-1958
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Mariëtta  Hoofd der school LO 1925-1929