Petronella Elisabeth van Beers 1919-1994

Petronella Elisabeth van Beers 1919-1994
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Philippa huishoudelijk werk 1949-1951