Petronella Allegonda Raaijmakers 1910-1979

Petronella Allegonda Francisca Raaijmakers 1910-1979
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Willemini.  Zuster huishoudelijk werk 1933-1939