oorlogsmonument

oorlogsmonument

NHE - 03.805

oorlogsmonument Neerkant

1987

.

Het oorlogsmonument Neerkant staat bij de St. Willibrorduskerk voor het kerkhof en is ontworpen door de Eindhovense kunstenaar Louis Derijks en vervaardigd door de Neerkantse aannemer Cor Janssen.

Het oorlogsmonument is een in een halve ronding gemetselde muur. Dit ontwerp is geïnspireerd op de  grote voedersilo’s die vroeger gebruikt werden en die tijdens de oorlog ook, van boven dichtgemaakt met hout en plaggen, dienstdeden als schuilkelder. Op de muur staat een zwart geïmpregneerde houten wand, zoals die vroeger ook op de voersilo’s geplaatst werd om de inhoud daarvan te vergroten. Voor het monument staat een sokkel met een hardstenen plaat met de woorden: “Ter nagedachtenis aan onze dorpsgenoten 1940-1945”. Op de half ronde muur staan twee platen met daarop de namen van de Neerkantse oorlogsslachtoffers.

Het initiatief tot oprichting van dit monument werd in 1986 genomen door het kerkbestuur, omdat er vanuit de parochiegemeenschap grote behoefte bleek te zijn aan een oorlogsmonument ter vervanging van een vergeten en versleten kruis achter op het kerkhof. Het monument werd op maandag 4 mei 1987 onthuld door mevr. F. Joosten-Bennenbroek en de heer G. Sijben, leden van het kerkbestuur, en ingezegend  door pastoor J. Even.

NHE - 03.806

.

oorlogsmonument Neerkant

 

namen oorlogsslachtoffers

correctie: W. Bos moet zijn L. Bos (Louis)

NHE - 03.807

.

oorlogsmonument Neerkant

.

gedenksteen

NHE - 01.894

.

oorlogsmonument Neerkant

.

onthulling oorlogsmonument 1987

vlnr:

Sjraar Sijben, Frina Joosten-Bennenbroek, pastoor Jan Even

NHE - 02.377

.

oorlogsmonument Neerkant

.

inzegening oorlogsmonument door pastoor Even

1987

NHE - 03.421

.

oorlogsmonument Neerkant

.

onthulling oorlogsmonument

1987

NHE - 01.893

.

oorlogsmonument Neerkant

.

onthulling oorlogsmonument

1987

NHE - 01.891

.

oorlogsmonument Neerkant

.

onthulling oorlogsmonument

1987

NHE - document 122

.

gedachtenisprentje Neerkantse oorlogsslachtoffers

.