Martina Lamberdina Aarts 1923-2013

Martina Lamberdina Aarts 1923-2013
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Rosa de Lima Handwerklerares LO 1947-1950