Maria Norberta Stokkermans 1893-1976

Maria Norberta Stokkermans 1893-1976
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Fidela Hoofd van de school LO 1917-1925