Maria Johanna van de Ende 1903-1976

Maria Johanna van de Ende 1903-1976
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Fideli. Zuster met zorg voor de Oude van Dagen 1954-1960