Maria Catharina van Heugten 1868-1935

Maria Catharina van Heugten 1869-1935
Lid van de Congregatie der Zusters van Liefde "Dochters van Maria en Joseph"
Overste v.h. Liefdesgesticht te Waalre
Zuster Maria Allegonda