Maria Anna van Doorn 1878-1950

Maria Anna van Doorn 1878-1950
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Regina Raadzuster 1917-1923 en Overste 1920-1923 + 1936-1938