Maria Anna van den Biggelaar 1886-1964

Maria Anna van den Biggelaar 1886-1964
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Ida huishoudelijk werk 1922-1928