Maria Anna Josephina van der Ven 1894-1983 (Zuster Maria Elise)

 Maria  Anna Josephina van de Ven 1894-1983
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Elise  Handwerklerares 1924-1932