Maria Adriana Coppelmans 1887-1958

Maria Adriana Coppelmans 1887-1958
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Aldegondis huishoudelijk werk 1929-1951