Lucia Geertruda Bakker 1909-1995

Lucia Geertuda Bakker 1909-1995
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Marianne