Lamberta van den Tillart 1882-1962

Lamberta van den Tillart 1882-1962
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Tarcisia Onderwijzeres LO 1940-1946