Lamberta Langenhuizen 1893-1977

Lamberta Langenhuizen 1893-1977
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Wilhelmus kok 1933-1937