Lamberdina van de Ven 1892-1956

Lamberdina van de Ven 1892-1956
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Wilberta Hoofd van de Bewaarschool 1931-1933