Johanna van Oort 1906-2001

Johanna van Oort 1906-2001
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Martina Maria Overste 1967 - 1970