Johanna van der Linden 1880-1927

Johanna van der Linden 1880-1927
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Jacobina  1924 - 1926 functie onbekend