Johanna Maria Petronella Winter 1917-1981

Johanna Maria Petronella Winter 1917-1981
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria verzorging oude van dagen 1963-1965