Johanna Maria Huybregts 1886-1970

Johanna Maria Huybregts 1886-1970
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Blandina onderwijzeres LO 1937