Johanna Maria Ardina van Rooij 1935-2018

Johanna Maria Ardina van Rooij 1935-2018
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Francinia Hoofdkok 1959-1960