Johanna Catharina van de Einden 1889-1978

Johanna Catharina van de Einden 1889-1978
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Clasina. Zuster verzorging Oude van Dagen 1949-1953