Johanna Antonia Verstegen 1904-1986

Johanna Antonia Verstegen 1904-1986
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Adelgundis huishoudelijk werk 1931-1933