Joanna Maria Cornelia Peijnenburg 1903-1990

Joanna Maria Cornelia Peijnenburg 1903-1990
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Ladislas Onderwijzeres LO 1927-1929