Jacoba Elisabeth Maria Michels 1899-1982

Jacoba Elisabeth Maria Michels 1899-1982
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Benedicta Hoofd van de Bewaarschool 1927-1931