Ida Theresia Maria Horvers 1901-1973

Ida Theresia Maria Horvers 1901-1973
Lid van de congregatie van de Zusters Franciscanessen van de onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Radegonda Hoofd van de Bewaarschool 1933-1944