Hubertina van Casteren 1898-1989

Hubertina van Casteren 1898-1989
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Françoise huishoudelijk werk en portier 1939