Hermina Geertruida Peters 1919-1986

Hermina Geertruida Peters 1919-1986
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Gaudence  Onderwijzeres LO 1967-1970