Henrica Verhoeven 1867-1933

Henrica Verhoeven 1867-1933
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Monica  Overste 1923-1930