Henrica van der Zanden 1900-1968

Henrica van der Zanden 1900-1977
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Sergia. Zuster verzorging Oude van Dagen 1931-1949