Henrica Steenbakkers 1893-1962

Henrica Steenbakkers 1893-1962
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Firmina portier 1951-1954