Henrica Maria Tijssen 1918-1943

Henrica Maria Tijssen 1918-1943
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Angélique