Henrica Antonia Maria Eijsbouts 1894-1955

Henrica Antonia Maria Eijsbouts 1894-1955
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Mariana. Hoofd der School 1938-1950