Hendrika Maria van Summeren 1919-1999

Hendrika Maria van Summeren 1919-1999
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Marie huishoudelijk werk 1949 - 1950