Hendrica Maria Groot 1907-1994

Hendrica Maria Groot 1907-1994
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Marie Agnes Hoofd der school 1959-1967