Hendrica Keijzers 1899-1982

Hendrica Keijzers 1899-1982
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Corneliana. Verzorging Oude van Dagen 1928-1932