Hendrica Brouwers 1888-1983

Hendrica Brouwers 1888-1983
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Rosa. Zuster Onderwijzeres LO  1936-1939