Heilig Hart-beeld

Heilig Hart-beeld
NHE - 01.398 H. Hartbeeld en klooster

NHE - 01.398

Heilig Hart-beeld werd in 1923 opgericht.
Het werd ingezegend door pastoor C.J. Snoeys.

kruispunt Dorpsstraat - St. Vincentiusstraat

NHE - 00.063 Heilig hartbeeld

NHE - 00.291

 

 

Heilig Hart-beeld 

kruispunt Dorpsstraat - St. Vincentiusstraat

NHE - 04.396

 

 

Heilig Hart-beeld  1973

voor kerkhof, naast huisartsenpraktijk 'De Pastorie'

NHE - 03.137 Heilig Hart-beeld

NHE - 03.137

 

 

Heilig Hart-beeld  1973

voor kerkhof, naast huisartsenpraktijk 'De Pastorie'