Gerard Bennenbroek 1915-2002

Gerard Bennenbroek 1915-2002
Dirigent van Zangkoor "De Veengalm" 1973-1989